top of page
Senaste inlägg

Hagforsstrategins nyhetsflöde

Här kan du läsa mer om vad som händer i processen. Här lyfts saker som händer inom strategin men också goda exempel som arbetar aktivt med projekt som knyter an till strategin.

Idéerna för utveckling av Hagfors kommuns gröna näringar börjar ta form


Under förra veckan träffades ett gäng engagerade medborgare och företagare för att påbörja ett arbete med att utveckla kommunens gröna näringar och arbetstillfällen inom dessa. Representanter från Hagfors kommun deltog också för att bolla idéer och för att se hur vi kan stötta det nya engagemanget.

I begreppet Grönt näringsliv inryms bland annat mjölk- och nötköttsproduktion, skogsbruk, entreprenad, trädgård, växtodling och livsmedelsproduktion. Inom vår kommun finns resurser i form av lokaler, mark, maskiner och framförallt kunskap relaterade till grönt näringsliv. Vi har också många nyanlända i kommunen som har bedrivit någon typ av jordbruk, boskapsskötsel eller livsmedelshantering i sitt hemland.

Hur sammanför man dessa båda resurser på bästa sätt för att skapa möjlighet till företagande och nå sin försörjning i Hagfors kommun? Den frågan var utgångspunkten för gruppen, som träffats på Torfolk gård vid två tillfällen. På första träffen innan jul deltog en bred skara med organisationer och sakkunniga inom området. Den andra träffens ambition var att koka ner idéerna till något konkret och inom en snar framtid kunna få igång några nyanlända i verksamhet. På mötet beslutades att en ekonomisk förening ska bildas och en styrelse ska tas fram och en finansiell grund för föreningen ska också jobbas fram. När detta är på plats ska det finnas möjlighet att starta ett företag och med hjälp av varandra och de många resurser som finns i vår kommun kunna ta nästa steg. Flera kopplingar till Hagforsstrategin -De verkar vara en bit på väg och spännande fortsättning följer! Det här är ett utmärkt exempel på hur idéer kan sammanfogas och beröra flera prioriterade områden inom Hagforsstrategin som bidrar till att uppnå visionen Hagfors kommun 2027-attraktivt. Genom att arbeta över gränserna på det här sättet utvecklar man samarbeten som bidrar till att stärka näringslivet lokalt. De arbetar också mot att Hagfors ska bli en god grön kommun genom det resurseffektiva tänk som de här idéerna bygger på. Vi är såklart positiva till nya tankar som gör oss en bättre kommun och ska fortsätta följa arbetet, säger Josephine Bäcker som deltog på mötet och är en av de inom kommunen som nu ska arbeta med Hagforsstrategins implementering.

På bild: Reem Abdul Satta och Amin Alkusaibaiti - Forshaga, Olle Göransson - Torfolk Gård, Josephine Bäcker - Hagforsstrategin, Michael Kjellstrand - Projekt grönt näringsliv, Hagfors kommun, Bengt Gustavsson och Malin Pfieffer - Arbetsskaparna, Janne Westerlund - Wint.

Taggar
Taggar
RSS Feed
bottom of page