top of page
Senaste inlägg

Hagforsstrategins nyhetsflöde

Här kan du läsa mer om vad som händer i processen. Här lyfts saker som händer inom strategin men också goda exempel som arbetar aktivt med projekt som knyter an till strategin.

Välkommen till nya hagforsstrategin.se!

2016 arbetade vi tillsammans fram en gemensam riktning, en vision för Hagfors kommun - nu börjar arbetet med att uppnå den!

19 december 2016 beslutade Hagfors kommunfullmäktige om en implementering av Hagforsstrategin. Arbetet satte igång direkt och redan nu kan du ta del av en helt ny hagforsstrategin.se som ska fungera som ditt digitala verktyg när du vill läsa eller arbeta mer aktivt med Hagforsstrategin, eller vill följa det fortsatta arbetet med den. Här kommer även goda exempel att lyftas upp. Med goda exempel menas företagare, föreningar eller andra engagerade människor som arbetar med stora som små projekt som bidrar till att uppfylla visionen. Alltså som faller in under någon av dom prioriterade områden eller styrkorna i strategin. Driver du eller är engagerad i något projekt som bidrar till att uppnå visionen; Hagfors kommun 2027-attraktivt? Hör gärna av dig! Här hittar du kontaktuppgifter

Taggar
Taggar
RSS Feed
bottom of page