top of page
Senaste inlägg

Hagforsstrategins nyhetsflöde

Här kan du läsa mer om vad som händer i processen. Här lyfts saker som händer inom strategin men också goda exempel som arbetar aktivt med projekt som knyter an till strategin.

Arbetet mot att bli en god grön kommun fortsätter


Drygt 200 av Sveriges kommuner erbjuder idag separat insamling av matavfall - något som även kommer bli möjligt i Hagfors kommun.

Hösten 2018 ska kommunen tillsammans med Sunne, Torsby och Munkfors kommuner införa separat insamling av matavfall i etapper.

Satsningen på sortering av matavfall går helt i linje med En god grön kommun - ett av Hagforsstrategins prioriterade områden. Det innebär bland annat att vi ska förvalta vår vackra natur och minska vår klimatpåverkan.

Att samla in matavfall är därför ett viktigt steg i att uppfylla strategin - det är enkelt och något som vi alla kan göra. För det är tillsammans vi kan hjälpas åt att göra Hagfors till en mer attraktiv kommun som är vad Hagforsstrategin handlar om.

Taggar
Taggar
RSS Feed
bottom of page