top of page
Senaste inlägg

Hagforsstrategins nyhetsflöde

Här kan du läsa mer om vad som händer i processen. Här lyfts saker som händer inom strategin men också goda exempel som arbetar aktivt med projekt som knyter an till strategin.

Tjuvkika på 5 av 35 mål

År 2027 ska alla Hagforsstrategins mål vara uppnådda. För att veta om vi har utvecklats i rätt riktning behöver vi veta hur det såg ut när vi började, alltså nu, år 2017. Under hösten kommer därför utgångsläget av alla 35 mål att presenteras. Här kommer ett litet smakprov där 5 av 35 mål presenteras, ett ur varje prioriterat område.

På vissa resultat kommer det stå olika datum och år. Det beror på att statistiken som tas ut till våra mål presenteras på olika sätt och olika ofta.

Vilka mål kan du se?

Prioriterat område: Livskvalitet för alla Mål 1 Befolkningsutveckling

Prioriterat område: Stärkt näringsliv Mål 12 Andel företagsamma kvinnor

Prioriterat område: Höjd kompetens på alla nivåer Mål 22 Ungdomsarbetslöshet

Prioriterat område: Bättre kommunikationer Mål 23 Antal passagerare på flyget

Prioriterat område: En god grön kommun Mål 32 Bättre kvalitet och status på våra vatten

Taggar
Taggar
RSS Feed
bottom of page