top of page

Bilder

Behöver du bilder för att kommunicera platsen Hagfors? Här nedan finns ett antal bilder som du gärna får använda i din kommunikation. Bilderna utgår ifrån Hagfors 7 styrkor utpekade i Hagforsstrategin.

Bilderna är fria att använda till marknadsföring, information och press om platsen Hagfors kommun.

 

Förutsättningar

  • Källan och fotografens namn ska när sådana finns alltid anges: Foto: Namn Namnsson

  • Bilderna får inte användas i kommersiellt syfte, som till exempel reklam för enskilda företag, produkter eller tjänster, eller i politiska sammanhang.

  • Ingen bild får förvrängas eller modifieras utan fotografens medgivande. Medgivande krävs också om bilden ska användas tillsammans med andra bilder i montage, på ett sådant sätt att den kan betraktas som en ny bild.

  • Ansvaret för bildpublicering ligger alltid hos användaren. I de fall där förutsättningarna för bildanvändning inte följs kan användaren komma att debiteras i efterhand direkt av fotografen. En fotograf har alltid upphovsrätt till sin bild.

  • Det ska tydligt framgå att syftet är att kommunicera platsen Hagfors kommun

 

Känner du dig osäker på i vilka sammanhang bilderna kan användas? Kontakta oss så diskuterar vi fram en lösning.

Bilderna är klickbara och kan laddas ner i högupplöst format. Till bilderna finns också förslag på meningar som du kan ta hjälp av för att förstärka budskapet. 

bottom of page