Kontaktpersoner

Lars Sätterberg

0563-187 76

lars.satterberg@hagfors.se

Sara Källvik

0563-187 16

sara.kallvik@hagfors.se

 

Postadress
Utvecklingsenheten, Hagfors kommun

683 80 HAGFORS

© 2018 av Utvecklingsenheten, Hagfors kommun

 

Nuläge Mål 10-15 - Stärkt näringsliv

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Stärkt näringsliv.

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår). Aktuellt resultat visar senast tillgänglig statistik.

Utgångsläge 2016

Antal nya företag per 1 000 invånare.

Aktuellt resultat

Antal nya företag per 1 000 invånare 2018

6,69

Hagfors kommun

Värmlands län

Skillnad

-

Uppdatering väntas

Utgångsläge 2016

Attityder till företagande 

Aktuellt resultat

Attityder till företagande

Utgångsläge 2016

Andelen företagsamma kvinnor (%)

Aktuellt resultat

Andelen företagsamma kvinnor (%) 2018

Hagfors kommun

6,73

Hagfors kommun

6,4

Sverige

7,67

Värmlands län

6,09

Värmlands län

6,3

7,8

Sverige

Utgångsläge 2016

Företagsklimatsranking av 290 kommuner

Aktuellt resultat

Företagsklimatsranking av 290 kommuner

197 (+22)

Hagfors kommun 2019

Utgångsläge 2016

Företagarnas upplevelse av tillgång på arbetskraft med relevant kompetens (skala 1-6)

Aktuellt resultat

Företagarnas upplevelse av tillgång på arbetskraft med relevant kompetens (skala 1-6)

Utgångsläge 2016

Nettoomsättning (miljoner kr)

Aktuellt resultat

Nettoomsättning (miljoner kr) 2017

Hagfors: 5041

ökning 5,02% sen basåret 2016

 

Värmland: 111092

ökning 9% sen basåret 2016

Rörelseresultat (miljoner kr)

Rörelseresultat (miljoner kr) 2017

Hagfors: 503

ökning 24,2 % sen basåret 2016

 

Värmland: 7451

ökning 10,68 % sen basåret 2016