Nuläge Mål 10-15 - Stärkt näringsliv

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Stärkt näringsliv.

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår). Aktuellt resultat visar senast tillgänglig statistik.

10. Nyföretagandet ska öka och nå länsgenomsnittet i Värmland.

Beskrivning


Som företagsam räknas individer som innehar F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Faktorn visar andelen företagsamma kvinnor av den arbetsföra befolkningen (16-74 år). Statistiken hämtas av Svenskt Näringsliv från UC AB och sammanställs av Wallen Economics på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Källa: Svenskt Näringsliv

Utgångsläge 2016

Antal nya företag per 1 000 invånare.

Aktuellt resultat

Antal nya företag per 1 000 invånare 2019

Hagfors kommun

8,26

Värmlands län

Skillnad

0,46

8,72

11. Det sammanlagda resultatet för allmänhetens/tjänstemäns/politikers/skolans attityder till företagande ska uppgå till 3,5 på en 6-gradig skala.

How dependable are we?


• Hosmed has been in existence for over 30 years • Solvency ratio of 32.4% as at 31 December 2018 • Low pensioner ratio of 4.9% as at 31 December 2018 • The average size of families on the Scheme is 2.7% • Average number of beneficiaries is 61739 • Sustained Global Credit Rating of A- for the past 5 years • Non-Healthcare Expenditure maintained below 10%
Enhancements to Products and Benefits introduced in 2020


• Introduction of an Efficiency Discount Option (Value Core) • Rand sub limits increased by 5% across all options • Essential Option Income bands expanded • Reference to State Hospitals as DSP removed on all options • Sterilisation limit increased to R16 000 on Plus, Value and Access • Vasectomy co-payment on all options removed • Insulin pump benefit on all options moved to the appliances benefit • Hyperbaric Oxygen Therapy removed from the exclusion list on all options • 30% co-payment on accommodation, medicines, consultations and procedures for back surgery removed on Plus and Value • Limits for medication for age related macular degeneration on all options removed • Introduction of conscious sedation for children up to the age of 12 for basic dentistry on all options • Introduction of implants benefit of R15000 per family every 5 years for Plus and Value • Per beneficiary limit for contraceptives removed on Plus and Value • Mothers qualify for the BAMBINO maternity bag at 24 weeks of pregnancy

Utgångsläge 2016

Attityder till företagande 

Aktuellt resultat

Attityder till företagande

12. Andelen företagsamma kvinnor ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet och närma sig rikssnittet.

Beskrivning


Som företagsam räknas individer som innehar F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Faktorn visar andelen företagsamma kvinnor av den arbetsföra befolkningen (16-74 år). Statistiken hämtas av Svenskt Näringsliv från UC AB och sammanställs av Wallen Economics på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Källa: Svenskt Näringsliv

Utgångsläge 2016

Andelen företagsamma kvinnor (%)

Aktuellt resultat

Andelen företagsamma kvinnor (%) 2019

Hagfors kommun

6,73

Hagfors kommun

6,35

Sverige

7,67

Värmlands län

6,09

Värmlands län

6,36

7,89

Sverige

13. Företagsklimatet ska förbättras och minst nå en riksgenomsnittlig placering.

How dependable are we?


• Hosmed has been in existence for over 30 years • Solvency ratio of 32.4% as at 31 December 2018 • Low pensioner ratio of 4.9% as at 31 December 2018 • The average size of families on the Scheme is 2.7% • Average number of beneficiaries is 61739 • Sustained Global Credit Rating of A- for the past 5 years • Non-Healthcare Expenditure maintained below 10%
Enhancements to Products and Benefits introduced in 2020


• Introduction of an Efficiency Discount Option (Value Core) • Rand sub limits increased by 5% across all options • Essential Option Income bands expanded • Reference to State Hospitals as DSP removed on all options • Sterilisation limit increased to R16 000 on Plus, Value and Access • Vasectomy co-payment on all options removed • Insulin pump benefit on all options moved to the appliances benefit • Hyperbaric Oxygen Therapy removed from the exclusion list on all options • 30% co-payment on accommodation, medicines, consultations and procedures for back surgery removed on Plus and Value • Limits for medication for age related macular degeneration on all options removed • Introduction of conscious sedation for children up to the age of 12 for basic dentistry on all options • Introduction of implants benefit of R15000 per family every 5 years for Plus and Value • Per beneficiary limit for contraceptives removed on Plus and Value • Mothers qualify for the BAMBINO maternity bag at 24 weeks of pregnancy

Utgångsläge 2016

Företagsklimatsranking av 290 kommuner

Aktuellt resultat

Företagsklimatsranking av 290 kommuner

188 (+11)

Hagfors kommun 2020

14. Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens för näringslivet ska öka och nå länsgenomsnittet.

How dependable are we?


• Hosmed has been in existence for over 30 years • Solvency ratio of 32.4% as at 31 December 2018 • Low pensioner ratio of 4.9% as at 31 December 2018 • The average size of families on the Scheme is 2.7% • Average number of beneficiaries is 61739 • Sustained Global Credit Rating of A- for the past 5 years • Non-Healthcare Expenditure maintained below 10%
Enhancements to Products and Benefits introduced in 2020


• Introduction of an Efficiency Discount Option (Value Core) • Rand sub limits increased by 5% across all options • Essential Option Income bands expanded • Reference to State Hospitals as DSP removed on all options • Sterilisation limit increased to R16 000 on Plus, Value and Access • Vasectomy co-payment on all options removed • Insulin pump benefit on all options moved to the appliances benefit • Hyperbaric Oxygen Therapy removed from the exclusion list on all options • 30% co-payment on accommodation, medicines, consultations and procedures for back surgery removed on Plus and Value • Limits for medication for age related macular degeneration on all options removed • Introduction of conscious sedation for children up to the age of 12 for basic dentistry on all options • Introduction of implants benefit of R15000 per family every 5 years for Plus and Value • Per beneficiary limit for contraceptives removed on Plus and Value • Mothers qualify for the BAMBINO maternity bag at 24 weeks of pregnancy

Utgångsläge 2016

Företagarnas upplevelse av tillgång på arbetskraft med relevant kompetens (skala 1-6)

Aktuellt resultat

Företagarnas upplevelse av tillgång på arbetskraft med relevant kompetens (skala 1-6)

15. Företagen i Hagfors kommun ska ha en tillväxt som är bland de högsta i länet.

Beskrivning


Tillväxten visas här genom en jämförelse mellan Hagfors kommun och Värmland genom nyckeltalen nettoomsättning och rörelseresultat. Nettoomsättning är intäkter från försäljning av varor och tjänster hos registrerade aktiebolag och inkluderar ej moms eller lämnade rabatter. Rörelseresultat är den första delen av ett företags resultat. Här tar man inte hänsyn till t.ex. vinstskatter, nedskrivningar och finanskostnader. Källa: Bisnis Analys

Utgångsläge 2016

Nettoomsättning (miljoner kr)

Aktuellt resultat

Nettoomsättning (miljoner kr) 2018

Hagfors: 5896 649

ökning 22,8% sen basåret 2016

 

Värmland: 111 229 694

ökning 9,1% sen basåret 2016

Rörelseresultat (miljoner kr)

Rörelseresultat (miljoner kr) 2018

Hagfors: 725 819

ökning 79 % sen basåret 2016

 

Värmland: 6839 489

ökning 1,5 % sen basåret 2016

Kontaktpersoner

Lars Sätterberg

0563-187 76

lars.satterberg@hagfors.se

Sara Källvik

0563-187 16

sara.kallvik@hagfors.se

 

Postadress
Utvecklingsenheten, Hagfors kommun

683 80 HAGFORS

© 2018 av Utvecklingsenheten, Hagfors kommun