top of page

Nuläge  - Stärkt näringsliv

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Stärkt näringsliv.

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår). En revidering av målen genomfördes under 2021, vissa mål har därför basår 2021. Aktuellt resultat visar senast tillgänglig statistik.

Utgångsläge 2016

Antal nyföretagsamma per 1 000 invånare.

Aktuellt resultat

Antal nyföretagsamma per 1 000 invånare 2022

Hagfors kommun

6,84

Värmlands län

Skillnad

0,68

7,52

Utgångsläge 2016

Attityder till företagande 

Aktuellt resultat

Attityder till företagande

Utgångsläge 2016

Andelen företagsamma kvinnor (%)

Aktuellt resultat

Andelen företagsamma kvinnor (%) 2019

Hagfors kommun

6,73

Hagfors kommun

6,35

Sverige

7,67

Värmlands län

6,09

Värmlands län

6,36

7,89

Sverige

Utgångsläge 2016

Företagsklimatsranking av 290 kommuner

Aktuellt resultat

Företagsklimatsranking av 290 kommuner

87

Hagfors kommun 2022

Utgångsläge 2016

Företagarnas upplevelse av tillgång på arbetskraft med relevant kompetens (skala 1-6)

Aktuellt resultat

Företagarnas upplevelse av tillgång på arbetskraft med relevant kompetens (skala 1-6)

Utgångsläge 2016

Nettoomsättning (miljoner kr)

Rörelseresultat (miljoner kr)

Aktuellt resultat

Nettoomsättning (miljoner kr) 2019

Hagfors: 5 944 000

Värmland: 113 678 000

Rörelseresultat (miljoner kr) 2019

Hagfors: 539 000

 

Värmland: 7004 000

bottom of page