top of page

Nuläge  - Stärkt näringsliv

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Stärkt näringsliv.

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår). En revidering av målen genomfördes under 2021, vissa mål har därför basår 2021. Aktuellt resultat visar senast tillgänglig statistik.

 • Befolkningsutvecklingen ska vara positiv
  Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda. Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2016

Antal nya företag per 1 000 invånare.

Aktuellt resultat

Antal nya företag per 1 000 invånare 2023

Hagfors kommun

7,77

Värmlands län

Skillnad

0,78

6,99

 • Befolkningsutvecklingen ska vara positiv
  Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda. Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2016

Attityder till företagande 

Aktuellt resultat

Attityder till företagande

 • Befolkningsutvecklingen ska vara positiv
  Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda. Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2016

Andelen företagsamma kvinnor (%)

Aktuellt resultat

Andelen företagsamma kvinnor (%) 2019

Hagfors kommun

6,73

Hagfors kommun

6,35

Sverige

7,67

Värmlands län

6,09

Värmlands län

6,36

7,89

Sverige

 • Befolkningsutvecklingen ska vara positiv
  Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda. Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2016

Företagsklimatsranking av 290 kommuner

Aktuellt resultat

Företagsklimatsranking av 290 kommuner

94

Hagfors kommun 2023

 • Befolkningsutvecklingen ska vara positiv
  Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda. Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Företagarnas upplevelse av tillgång på arbetskraft med relevant kompetens (skala 1-6)

Företagarnas upplevelse av tillgång på arbetskraft med relevant kompetens (skala 1-6)

 • Befolkningsutvecklingen ska vara positiv
  Hagfors kommuns befolkningsutveckling baseras på antalet folkbokförda personer i Hagfors kommun. Befolkningsutvecklingen är summan av antal folkbokförda personer som flyttat in och flyttat ut samt antalet döda och födda. Källa: Svenska statistiska centralbyrån

Utgångsläge 2016

Nettoomsättning (miljoner kr)

Rörelseresultat (miljoner kr)

Aktuellt resultat

Nettoomsättning (miljoner kr) 2019

Hagfors: 5 944 000

Värmland: 113 678 000

Rörelseresultat (miljoner kr) 2019

Hagfors: 539 000

 

Värmland: 7004 000

bottom of page