top of page

Om framtagandet

 

2016 fick några av kommunens tjänstemän uppdraget att sammanställa våra olika viljor till en gemensam riktning. Det stora arbetet har gjorts av ungefär 800 engagerade människor som har varit med och tagit fram strategins vision, 7 styrkor och 5 prioriterade områden med tillhörande 35 mål. Genom en omfattande dialogprocess har vi tillsammans via medborgardialoger, kreativa möten, enkäter, intervjuer och moderna kommunikationsverktyg bestämt vart vi är och hur vi uppfattas idag samt hur vi ska vara och uppfattas i framtiden.

Genomförda dialoger under 2016

Open space med politiker

Öppet forum för allmänheten

Workshop för offentlig sektor

Workshop för näringslivet

Workshop för den idéburen sektor

Marknader och evenemang i kommunen

Läs mer om

Hagforsstrategin i ett större perspektiv

Vad medborgardialoger har inneburit i framtagandeprocessen

bottom of page