top of page

Hagforsstrategins 5 prioriterade områden

Sammanlagt 5 prioriterade områden har tagits fram med tillhörande åtgärder och 35 mätbara mål. Det här är resultatet av en sammanställning av det material som kommit fram under dialoger och möten med medborgare, den nulägesanalys som gjordes i början på 2016, utifrån Värmlandsstrategin, samt de grundläggande perspektiv om en hållbar utveckling; sociala, ekonomiska och miljömässiga. De prioriterade områdena tar även hänsyn till hur omvärlden påverkar oss.

Arbetet med dessa är alla ansvariga för. Om vi tillsammans kan arbeta med våra åtgärder kan vi gå i en positiv riktning. Når vi våra mål kan vi också uppfylla vår vision om att blir en mer attraktiv kommun.

Nedan ser du vilka områden som prioriteras i Hagforsstrategin och som du kan läsa mer om.

bottom of page