Nuläge mål 23-28 - Bättre kommunikationer

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Bättre kommunikationer.

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår).

Utgångsläge 2016

Totala antalet passagerare per år

Totalt snitt passagerare per tur

Aktuellt resultat

Totala antalet passagerare 2019

5 764 

Totalt snitt passagerare per tur 2019

7,0

Utgångsläge 2016

Tillgång till fast bredband, med hastigheten

100 Mbit/s (%)

Aktuellt resultat

Tillgång till fast bredband, med hastigheten

100 Mbit/s (%)

Utgångsläge 2016

Hagfors kommuns medborgarundersökning 2016

Hur ser du på tillgången till gång- och cykelvägar?

Hur ser du på möjligheterna att använda kollektivtrafiken  för resor?

Aktuellt resultat

Hagfors kommuns medborgarundersökning 2018

Hur ser du på tillgången till gång- och cykelvägar?

Hur ser du på möjligheterna att använda kollektivtrafiken  för resor?

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Restid från Hagfors busstation till Karlstad busstation.

Restid från Hagfors busstation till Karlstad busstation.

Buss 300

 Väg 240/63

 66 hållplatser

1 timme och 26 minuter

Buss 600

 Väg 61/62

 74 hållplatser

1 timme och 44 minuter

Buss 300

 Väg 240/63

 51 hållplatser

1 timme och 22 minuter

Inga förändringar i restid mellan januari 2019 och januari 2020, i januari 2020 fanns 52 hållplatser 

Buss 600

Inga förändringar i restid sedan 2016

Här finns idag ingen tydlig mätmetod. Den kommunala organisationen arbetar för att effektivisera användandet av transporter vid beställningar av varor och gods. Det sker främst genom att göra större beställningar mindre frekvent än att göra små beställningar ofta. Näringslivet arbetar ibland med returtransporter, vilket innebär att en transport som transporterar varor till en företagare också tar med sig varor på vägen tillbaka

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Kommunala infrastrukturinvesteringar (kr)

Kommunala infrastrukturinvesteringar 2019 (kr)

Statlig medfinansiering (kr)

Gata och park

5 756 489

Vatten och avlopp

13 132 381

Bredband

9 283 086

Statlig medfinansiering 2018 (kr)

425 000

Kontaktpersoner

Lars Sätterberg

0563-187 76

lars.satterberg@hagfors.se

Sara Källvik

0563-187 16

sara.kallvik@hagfors.se

 

Postadress
Utvecklingsenheten, Hagfors kommun

683 80 HAGFORS

© 2018 av Utvecklingsenheten, Hagfors kommun