Dikter av Ismael Ataria och citat från framtagandet

Har har vi samlat lite sköna citat som vi hämtat upp från processen. Du kan också läsa dikter av Ismael Ataria. Dikterna är summeringar av workshops som genomförts.

Dikter av Ismael Ataria
Hagforspoeten Ismael Ataria deltar i workshops för samtliga målgrupper och med en dikt sammanfattar han diskussionerna i dem. Ta del av dem här!

Dikt till idéburen sektor

 

Dikt till offentlig sektor
 

Dikt till näringslivet

Citat från workshops

1/4
 

Kontaktpersoner

Lars Sätterberg

0563-187 76

lars.satterberg@hagfors.se

Sara Källvik

0563-187 16

sara.kallvik@hagfors.se

 

Postadress
Utvecklingsenheten, Hagfors kommun

683 80 HAGFORS

© 2018 av Utvecklingsenheten, Hagfors kommun