top of page

Dikter av Ismael Ataria och citat från framtagandet

Har har vi samlat lite sköna citat som vi hämtat upp från processen. Du kan också läsa dikter av Ismael Ataria. Dikterna är summeringar av workshops som genomförts.

Dikter av Ismael Ataria
Hagforspoeten Ismael Ataria deltar i workshops för samtliga målgrupper och med en dikt sammanfattar han diskussionerna i dem. Ta del av dem här!

Dikt till idéburen sektor

 

Dikt till offentlig sektor
 

Dikt till näringslivet

Citat från workshops

Diktlista
bottom of page