Nuläge mål 16-22 - Höjd kompetens på alla nivåer

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Höjd kompetens på alla nivåer. 

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår). Aktuellt resultat visar senast tillgänglig statistik.

Utgångsläge 2016

Andelen unga (%) som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram

Aktuellt resultat

Andelen unga (%) som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram (2019/20)

Hagfors kommun

75,5 %

Värmlands län

84,8 %

Utgångsläge 2016

Andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år

Aktuellt resultat

Andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år (2019)

Hagfors kommun

61,3

Värmlands län

Startläsår 2016/17

67,0

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Andel högutbildade i befolkningen (25-64 år) år 2016 (%)

Andel högutbildade i befolkningen (25-64 år) år 2020 (%)

Hagfors kommun

Värmlands län

Hagfors kommun

Värmlands län

12,4

20,7

13,7%

22,9%

Utgångsläge 2016

Snittbetyg för samtliga frågor under enkäterna mål och värdegrund (skala 1-10)

Aktuellt resultat- mätmetod kommer uppdateras

Snittbetyg för samtliga frågor under enkäterna mål och värdegrund år 2018 (skala 1-10)

Elever

Målenkät

Vårdnadshavare

7,43

Medarbetare

Uppgift saknas 

7,77

Elever

Värdegrund

7,07

Medarbetare

Uppgift saknas 

Vårdnadshavare

7,63

Utgångsläge 2016

Månadsstatistik 16-64 år, antal öppet arbetslösa samt antal kvarvarande platser. 

Genomsnitt öppet arbetslösa 2016

209

Genomsnitt kvarvarande platser 2016

83

Aktuellt resultat

Månadsstatistik 16-64 år, antal öppet arbetslösa samt antal kvarvarande platser. (2021)

Genomsnitt öppet arbetslösa per månad 2021

233

Genomsnitt kvarvarande platser per månad 2021

96

Utgångsläge 2016

Placering på lärarförbundens rankinglistor

Aktuellt resultat

Placering på lärarförbundens rankinglistor 

Lärarförbundet 2021

191

Lärarnas riksförbund

(baserat på data från 2017 och 2018)

197

Utgångsläge 2016

Andel (%) arbetslösa av den registrerade arbetskraften december 2016 (18-24 år)

Hagfors kommun

11,9

Aktuellt resultat

Andel (%) arbetslösa av den registrerade arbetskraften december 2021 (18-24 år)

Hagfors kommun

11,2

Värmlands län

Värmlands län

15,2

10,4