Nuläge - Höjd kompetens på alla nivåer

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Höjd kompetens på alla nivåer. 

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår).  En revidering av målen genomfördes under 2021, vissa mål har därför basår 2021 . Aktuellt resultat visar senast tillgänglig statistik.

Utgångsläge 2016

Andelen unga (%) som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram

Aktuellt resultat

Andelen unga (%) som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram (2020/2021)

Hagfors kommun

79,3%

Värmlands län

86,9%

Utgångsläge 2016

Andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år

Aktuellt resultat

Andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år (startläsår 18/19)

Hagfors kommun

65,9%

Värmlands län

70,4%

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Andel högutbildade i befolkningen (25-64 år) år 2016 (%)

Andel högutbildade i befolkningen (25-64 år) år 2021 (%)

Hagfors kommun

Värmlands län

Hagfors kommun

Värmlands län

12,4

20,7

12%

23,6%

Utgångsläge 2016

Snittbetyg för samtliga frågor under enkäterna mål och värdegrund (skala 1-10)

Aktuellt resultat- mätmetod kommer uppdateras

Snittbetyg för samtliga frågor under enkäterna mål och värdegrund år 2018 (skala 1-10)

Elever

Målenkät

Vårdnadshavare

7,43

Medarbetare

Uppgift saknas 

7,77

Elever

Värdegrund

7,07

Medarbetare

Uppgift saknas 

Vårdnadshavare

7,63

Utgångsläge 2016

Månadsstatistik 16-64 år, antal öppet arbetslösa samt antal kvarvarande platser. 

Genomsnitt öppet arbetslösa 2016

209

Genomsnitt kvarvarande platser 2016

83

Aktuellt resultat

Månadsstatistik 16-64 år, antal öppet arbetslösa samt antal kvarvarande platser. (2021)

Genomsnitt öppet arbetslösa per månad 2021

233

Genomsnitt kvarvarande platser per månad 2021

96

Utgångsläge 2016

Andel (%) arbetslösa av den registrerade arbetskraften december 2016 (18-24 år)

Hagfors kommun

11,9

Värmlands län

15,2

Aktuellt resultat

Andel (%) arbetslösa av den registrerade arbetskraften december 2021 (18-24 år)

Hagfors kommun

11,2

Värmlands län

10,4