Nuläge mål 16-22 - Höjd kompetens på alla nivåer

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Höjd kompetens på alla nivåer. 

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår). Aktuellt resultat visar senast tillgänglig statistik.

Utgångsläge 2016

Andelen unga (%) som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram

Aktuellt resultat

Andelen unga (%) som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram (2019)

Hagfors kommun

78,6 %

Värmlands län

76,3 %

Utgångsläge 2016

Andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år

Aktuellt resultat

Andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år (2019)

61,3

Hagfors kommun

Värmlands län

Startläsår 2016/17

67,0

Utgångsläge 2016

Andel högutbildade i befolkningen (25-64 år) år 2016 (%)

12,4

Hagfors kommun

20,7

Värmlands län

Aktuellt resultat

Andel högutbildade i befolkningen (25-64 år) år 2019 (%)

Hagfors kommun

13%

Värmlands län

22,6%

28%

Riket

Utgångsläge 2016

Snittbetyg för samtliga frågor under enkäterna mål och värdegrund (skala 1-10)

Målenkät

Värdegrund

Aktuellt resultat

Snittbetyg för samtliga frågor under enkäterna mål och värdegrund år 2018 (skala 1-10)

7,77

Vårdnadshavare

7,43

Elever

Medarbetare

Uppgift saknas 

Elever

7,07

Medarbetare

Uppgift saknas 

Vårdnadshavare

7,63

Utgångsläge 2016

Månadsstatistik 16-64 år, antal öppet arbetslösa samt antal kvarvarande platser. 

Genomsnitt öppet arbetslösa 2016

209

83

Genomsnitt kvarvarande platser 2016

Aktuellt resultat

Månadsstatistik 16-64 år, antal öppet arbetslösa samt antal kvarvarande platser. (2019)

Genomsnitt öppet arbetslösa 2019

194

Genomsnitt kvarvarande platser 2019

61

Utgångsläge 2016

Placering på lärarförbundens rankinglistor

Aktuellt resultat

Placering på lärarförbundens rankinglistor 2019

Lärarförbundet

12

Lärarnas riksförbund

(baserat på data från 2017 och 2018)

197

Utgångsläge 2016

Andel (%) arbetslösa av den registrerade arbetskraften december 2016 (18-24 år)

11,9

Hagfors kommun

Värmlands län

15,2

Aktuellt resultat

Andel (%) arbetslösa av den registrerade arbetskraften december 2019 (18-24 år)

Hagfors kommun

9,4

Värmlands län

12,8

Kontaktpersoner

Lars Sätterberg

0563-187 76

lars.satterberg@hagfors.se

Sara Källvik

0563-187 16

sara.kallvik@hagfors.se

 

Postadress
Utvecklingsenheten, Hagfors kommun

683 80 HAGFORS

© 2018 av Utvecklingsenheten, Hagfors kommun