top of page

Nuläge - Höjd kompetens på alla nivåer

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Höjd kompetens på alla nivåer. 

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår).  En revidering av målen genomfördes under 2021, vissa mål har därför basår 2021 . Aktuellt resultat visar senast tillgänglig statistik.

Utgångsläge 2016

Andelen unga (%) som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram

Aktuellt resultat

Andelen unga (%) som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram (2022/2023)

Hagfors kommun

74%

Värmlands län

84,7%

Utgångsläge 2016

Andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år

Aktuellt resultat

Andelen elever (%) med examen från gymnasieskolan inom 3 år (startläsår 19/20)

Hagfors kommun

71,2%

Värmlands län 

70,3%

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Andel högutbildade i befolkningen (25-64 år) år 2016 (%)

Andel högutbildade i befolkningen (25-64 år) år 2023 (%)

Hagfors kommun

Värmlands län

Hagfors kommun

Värmlands län

12,4

20,7

15%

24%

Utgångsläge 2022

Snittbetyg för frågan "mitt barns skola är bra" respektive "min skola är bra"(1-6)

Vårdnadshavare svarar på frågan: mitt barns skola är bra (1-6)

Elever svarar på frågan: Min skola är bra (1-6)

Utgångsläge 2016

Månadsstatistik 16-64 år, antal öppet arbetslösa samt antal kvarvarande platser. 

Genomsnitt öppet arbetslösa 2016

209

Genomsnitt kvarvarande platser 2016

83

Aktuellt resultat

Månadsstatistik 16-64 år, antal öppet arbetslösa samt antal kvarvarande platser. (2023)

Genomsnitt öppet arbetslösa per månad 2023

149

Genomsnitt kvarvarande platser per månad 2023

89

Utgångsläge 2016

Andel (%) arbetslösa av den registrerade arbetskraften december 2016 (18-24 år)

Hagfors kommun

11,9

Värmlands län

15,2

Aktuellt resultat

Andel (%) arbetslösa av den registrerade arbetskraften december 2023 (18-24 år)

Hagfors kommun

10,4

Värmlands län

7,7

bottom of page