top of page

Hagfors 7 styrkor

Hagforsstrategin innehåller 7 styrkor för vår kommun. Var och en för sig är de inte unika. Men tillsammans stärker de varandra och utgör Hagfors särprägel. Några av styrkorna förknippas redan starkt med kommunen idag. Andra är inte så kända i eller utanför kommunen, men de har stor betydelse för Hagfors utveckling.

Vi ska på sikt flytta fram våra positioner och stärka vår konkurrenskraft genom att bygga vidare på våra redan kända styrkor. Samtidigt ska vi öka kännedomen om de styrkor som inte är så kända.

Styrkorna är vår gemensamma plattform för vår kommunikation och marknadsföring. Den kan alla vara med och bidra till. Genom att bli goda ambassadörer för vår kommun och prata gott om våra styrkor kan vi både stärka vår självkänsla och stolthet men också stärka bilden andra har av oss för att öka vår attraktionskraft.

Naturens kraft

Naturen, landskapet och kulturmiljön är viktiga delar för Hagfors kommuns identitet och attraktivitet och den är på flera sätt en kraftkälla för många. Kraft vi får från det biobränsle som värmer upp våra hus, från vattenkraften som producerar den el vi behöver eller den mentala kraft och energi vi hämtar när vi vistas i den för motion eller bara en lugn stund.

Läs mer

Modigt fôlk

Hagfors kommuns största och viktigaste tillgång är invånarna. Vi är alla ambassadörer för den ort vi bor, lever och verkar i. Vi ska tillsammans bidra till hur Hagfors kommun är och vad vi ska vara. Våra invånares härliga dialekter och genuina humor gör oss till ett levande och jordnära folk. Här skapar vi tillsammans en levande landsbygd och lägger grunden för ett starkt, givande och aktivt samarbete mellan lokala företag, föreningar och Hagfors kommuns verksamheter.

Läs mer

Flyget stärker Hagfors

Hagfors har nära till världen genom tillgång till den egna flygplatsen Hagfors Airport i Råda, med två dagliga förbindelser mellan Arlanda och Hagfors och en restid på cirka 50 minuter.

Flyget är viktigt för vårt näringsliv då det erbjuder både dagsturer till Stockholm och underlättar vid långväga besök hit.

 

Läs mer

Kulturens arv

Starka traditioner och kultur som gått i arv från generation till generation. Det är Hagfors kommun präglat av. Hantverksskicklighet, stålproduktion, musik, hembygdsgårdar och föreningsliv är några exempel på det arv som lagt den starka grund vilken vår kommun vilar på idag.

Läs mer

Internationellt näringsliv

Hagfors kommun har förmånen att husera flertalet världsledande företag där såklart Uddeholms AB ligger i spetsen. Delar av kommunens näringsliv agerar på en global marknad med verksamhet eller export till världens alla kontinenter och idag ligger vi högt över rikssnittet när det gäller hög exportandel.

Läs mer

Livskällan Klarälven

I Hagfors kommun finns många vattendrag och ett av dem rinner igenom hela vår kommun - Klarälven. Sveriges längsta älv, Värmlands kroppspulsåder, Hagfors ryggrad och något som förenar vår kommun samt kopplar ihop oss med andra. Älven är dessutom unik med sina imponerande meanderbågar längs med hela Klarälvdalen.

Läs mer

Den goda maten

Med matproducenter som funnits sedan slutet på 1800-talet och yngre företag som levererar produkter över hela Sverige kan vi idag sätta Hagfors kommun på kartan när det kommer till bra mat med god kvalitet. Att ha tillgång till bra mat nära bidrar till höjd livskvalitet och är en viktig faktor för att bli en god grön kommun.

Läs mer

bottom of page