Nuläge - Livskvalitet för alla

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Livskvalitet för alla.

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår).  En revidering av målen genomfördes under 2021, vissa mål har därför basår 2021. Aktuellt resultat visar senast tillgänglig statistik.

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Nettoflyttning 2016

Födelsenetto 2016

- 364 personer

(utifrån basåret 2016)

Befolkningsstatistik per år

Utgångsläge 2016

Nöjd regionindex (0-100)

Aktuellt resultat

Nöjd regionindex (0-100)

Riksgenomsnitt 60

Riksgenomsnitt 60

AKTUELLT RESULTAT

Frågor som avgör Nöjd Region index (NRI):

Hur nöjd är du med Hagfors kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?

Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att Hagfors kommun kommer?

Hur väl uppfyller Hagfors kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?

Utgångsläge 2016

Index fritidsmöjligheter (0-100)

Aktuellt resultat

Index fritidsmöjligheter (0-100)

Riksgenomsnitt 61

Riksgenomsnitt 60

Utgångsläge 2016

Trygghetsindex (0-100)

Aktuellt resultat

Trygghetsindex (0-100)

Riksgenomsnitt 59

Riksgenomsnitt 55

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat 2020

Riksgenomsnitt 62

Kulturindex (0-100)

Riksgenomsnitt 62

Kulturindex (0-100)

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Förvärvsintensitet (%)

Förvärvsintensitet (%) 2020

Hagfors kommun 

76,4%

Värmlands län

76,9%

Skillnad -0,5 %

Utgångsläge 2016

Sjukpenningtal  2014-2020

Aktuellt resultat

Sjukpenningtalet 2021-12

Hagfors kommun

Skillnad

16,24

Värmlands län

-5,47

10,77

Utgångsläge 2016

Nöjd medborgarindex (0-100)

Aktuellt resultat

Nöjd medborgarindex (0-100)

Riksgenomsnitt 54

Riksgenomsnitt 55

Nöjd inflytandeindex (0-100)

Nöjd inflytandeindex (0-100)

Riksgenomsnitt 40

Riksgenomsnitt 40