Nuläge Mål 1-9 - Livskvalitet för alla

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Livskvalitet för alla.

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår). Aktuellt resultat visar senast tillgänglig statistik.

Utgångsläge 2016

Nettoflyttning 2016

Födelsenetto 2016

Aktuellt resultat

- 400 personer

(utifrån basåret 2016)

Befolkningsstatistik per år

Utgångsläge 2016

Nöjd regionindex (0-100)

Aktuellt resultat

Nöjd regionindex (0-100)

Riksgenomsnitt 60

Riksgenomsnitt 60

AKTUELLT RESULTAT

Frågor som avgör Nöjd Region index (NRI):

Hur nöjd är du med Hagfors kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?

Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att Hagfors kommun kommer?

Hur väl uppfyller Hagfors kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Index fritidsmöjligheter (0-100)

Index fritidsmöjligheter (0-100)

Riksgenomsnitt 61

Riksgenomsnitt 60

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Trygghetsindex (0-100)

Trygghetsindex (0-100)

Riksgenomsnitt 59

Riksgenomsnitt 55

Utgångsläge 2016

Nuläge

Utbildning (26-64 år)

2020

Arbetsmarknaden (bakgrund)

2016

Arbetsmarknaden 2016 

Arbetsmarknaden (bakgrund)

2020

Arbetsmarknaden (kön)

(senast tillgänglig statistik)

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Riksgenomsnitt 62

Kulturindex (0-100)

Riksgenomsnitt 62

Kulturindex (0-100)

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Förvärvsintensitet (%)

Förvärvsintensitet (%) 2020

Hagfors kommun 

76,4%

Värmlands län

76,9%

Skillnad -0,5 %

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Ohälsotalet

Ohälsotalet 2021-12

36,91

Hagfors kommun

Värmlands län

Skillnad

-10,64

26,27

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Sjukpenningtalet

Sjukpenningtalet 2021-12

Hagfors kommun

Skillnad

16,24

Värmlands län

-5,47

10,77

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Nöjd medborgarindex (0-100)

Nöjd medborgarindex (0-100)

Riksgenomsnitt 54

Riksgenomsnitt 55

Nöjd inflytandeindex (0-100)

Nöjd inflytandeindex (0-100)

Riksgenomsnitt 40

Riksgenomsnitt 40