Nuläge Mål 1-9 - Livskvalitet för alla

 

Här kan du ta del av statistiken för målen inom det prioriterade området Livskvalitet för alla.

Utgångsläget för målen i Hagforsstrategin är 2016 (även s.k. basår). Aktuellt resultat visar senast tillgänglig statistik.

Utgångsläge 2016

Nettoflyttning 2016

Födelsenetto 2016

Aktuellt resultat

- 311 personer

(utifrån basåret 2016)

Befolkningsstatistik per år

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Nöjd regionindex (0-100)

Riksgenomsnitt 60

Riksgenomsnitt 60

Nöjd regionindex (0-100)

AKTUELLT RESULTAT

Frågor som avgör Nöjd Region index (NRI):

Föreställ dig en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att Hagfors kommun kommer?

Hur nöjd är du med Hagfors kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?

Hur väl uppfyller Hagfors kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Index fritidsmöjligheter (0-100)

Index fritidsmöjligheter (0-100)

Riksgenomsnitt 61

Riksgenomsnitt 60

Utgångsläge 2016

Trygghetsindex (0-100)

Aktuellt resultat

Trygghetsindex (0-100)

Riksgenomsnitt 59

Riksgenomsnitt 55

Utgångsläge 2016

Utbildning (26-64 år)

Arbetsmarknaden (bakgrund)

2016

Arbetsmarknaden (kön)

Nuläge

2019

Arbetsmarknaden (bakgrund)

2019

Arbetsmarknaden (kön)

(senast tillgänglig statistik)

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Riksgenomsnitt 62

Kulturindex (0-100)

Riksgenomsnitt 62

Kulturindex (0-100)

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Förvärvsintensitet (%)

Förvärvsintensitet (%) 2018

Hagfors kommun 

77,7%

Värmlands län

78%

Skillnad -0,3 %

Utgångsläge 2016

Ohälsotalet

Utgångsläge 2016

Sjukpenningtalet

Aktuellt resultat

Ohälsotalet 2019

37,3

27,3

Hagfors kommun

Värmlands län

Skillnad

-10

Aktuellt resultat

Sjukpenningtalet 2019-12

Hagfors kommun

Skillnad

15,6

Värmlands län

10,4

-5,2

Utgångsläge 2016

Aktuellt resultat

Nöjd medborgarindex (0-100)

Nöjd medborgarindex (0-100)

Riksgenomsnitt 54

Riksgenomsnitt 55

Nöjd inflytandeindex (0-100)

Nöjd inflytandeindex (0-100)

Riksgenomsnitt 40

Riksgenomsnitt 40

Kontaktpersoner

Lars Sätterberg

0563-187 76

lars.satterberg@hagfors.se

Sara Källvik

0563-187 16

sara.kallvik@hagfors.se

 

Postadress
Utvecklingsenheten, Hagfors kommun

683 80 HAGFORS

© 2018 av Utvecklingsenheten, Hagfors kommun