top of page

Det här innehåller dokumentet Hagforsstrategin 2017-2027
 

Hagforsstrategin är en gemensam strategi för alla oss som bor, lever och verkar i kommunen. Strategin är framtagen av tjänstemän som arbetar på Hagfors kommun tillsammans med människor som bor, lever och verkar här.

 

Strategin ger oss den gemensamma framtidsbild vi saknat samt formulerar och sätter ramarna för det arbete som nu måste göras i vår kommun. Den presenterar vad som krävs för att utvecklingen ska vara långsiktig och hållbar, vilka utmaningar vi står inför samt sätter upp mål för utvecklingsarbetet. Strategin består av en vision för framtiden, ett utkast till en varumärkesplattform samt 7 styrkor, 5 prioriterade områden och 35 mål, som presenteras här nedan.

Läs utkastet till varumärkesplattformen här

bottom of page