top of page

Vår vision är: Hagfors kommun 2027 - attraktivt
Visionen Hagfors kommun 2027 - attraktivt beskriver ett önskat framtida tillstånd. Tanken är att den ska förena alla som bor, lever och verkar i kommunen samt leda oss i arbetet med att tillsammans skapa ett gôtt liv, framåtanda och handlingskraft. Visionen är hela kommunens tydliga målsnöre och vår drömbild att längta till. Det är en bild som enar oss, som gör oss till stolta invånare och som gör att vi tillsammans kan möta en framtid med mod och positiva attityder. Den ska engagera och inspirera både i vardagen, på fritiden och i arbetslivet. För att bli fler måste vi bli mer attraktiva och det gör vi genom att bli bättre.

Såhär kan visionen förklaras
Oavsett skede i livet, ska man känna attraktionskraft till Hagfors kommun. Det är en positiv kraft som gör att många vill bo kvar, men den gör också att fler har en anknytning kvar, även om man är på väg härifrån. Attraktionskraften kan betyda olika saker för oss alla, men vår kraft grundar sig i:

Våra förfäders traditioner och kulturella bruksarv i form av den positiva bruksandan ger våra invånare - infödda som nyinflyttade - starka ryggar, obruten vilja, mod, entreprenörskap och innovationer.

Vi har ett modigt fôlk som dessutom berikar vår kommun med en härlig dialekt, starkt engagemang och humor. Det modiga fôlket startar företag, vågar satsa, engagerar sig och samarbetar.

 

Vår natur ger oss kraft, Klarälven är vår livskälla och dessa tillsammans med vår goda mat bidrar till en livskvalitet för alla som är unik.

Vår flygplats lyfter och stärker vår kommun i flera bemärkelser och bidrar till att vi jämfört med många andra värmländska kommuner har bättre kommunikationer.

Vi är en god grön kommun som tänker hållbarhet i alla aspekter, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Vi har ett internationellt näringsliv som stärker vår kommun och sätter oss på kartan. Förutom att stärka vårt näringsliv arbetar vi med att höja kompetensen på alla nivåer, vilket gör oss konkurrenskraftiga både regionalt och nationellt.

Här finns gôtt liv, handlingskraft och framåtanda som skapar en attraktiv kommun där människor vill bo kvar, komma tillbaka till, upptäcka och flytta till. Det finns många tillgångar i Hagfors som är våra styrkor. Dessa utmärker sig på så vis att de tillsammans kan ge Hagfors en konkurrensfördel gentemot andra kommuner.

När vi drar nytta av våra styrkor och kraftsamlar kring dem både i vårt utvecklings- och marknadsföringsarbete kan vi stärka vår position.

bottom of page