Nuläge för Hagforsstrategins 35 mål 
 

Hur mäter vi att arbetet mot vår gemensamma vision går åt rätt håll?

Klicka på de prioriterade områdena för att veta hur det går. 

Kontaktpersoner

Lars Sätterberg

0563-187 76

lars.satterberg@hagfors.se

Sara Källvik

0563-187 16

sara.kallvik@hagfors.se

 

Postadress
Utvecklingsenheten, Hagfors kommun

683 80 HAGFORS

© 2018 av Utvecklingsenheten, Hagfors kommun