Verktygslåda för att kommunicera platsen Hagfors

För att du enkelt ska kunna berätta om platsen Hagfors kommun och vara med och stärka varumärket, finns här bilder, texter och berättelser som du kan använda dig av när du kommunicerar. Allt material utgår ifrån det som utmärker oss - Hagfors 7 styrkor. 

Kontaktpersoner

Lars Sätterberg

0563-187 76

lars.satterberg@hagfors.se

Sara Källvik

0563-187 16

sara.kallvik@hagfors.se

 

Postadress
Utvecklingsenheten, Hagfors kommun

683 80 HAGFORS

© 2018 av Utvecklingsenheten, Hagfors kommun