top of page

Den goda maten
Med matproducenter som funnits sedan slutet på 1800-talet och yngre företag som levererar produkter över hela Sverige kan vi idag sätta Hagfors kommun på kartan när det kommer till bra mat med god kvalitet. Att ha tillgång till bra mat nära bidrar till höjd livskvalitet och är en viktig faktor för att bli en god grön kommun.

En lång rad generationer före oss har nyttjat vår natur och banat väg för oss att på bästa sätt ta vara på den fruktbara jorden, skogen och vattnet vi har i vår kommun. Genom att kombinera de arbetssätt vi fått i arv från våra förfäder med nya moderna innovationer har vi blivit bättre på att odla, producera och laga god mat. Vi har dessutom de bästa förutsättningarna för att bli ännu bättre. Jordbruket i den vackra Sunnemo-Rådadalen, runt Lakenesjön och i Västanbergsbygden samt i Klarälvsdalen har stor potential att bidra till mer lokalproducerad mat. Den förändring som sker i jordbruket med mer ekologiskt hållbar odling är mycket lovande. Torfolk gård, som idag producerar ekologisk sylt, saft, marmelad och grönsaker var med och startade KRAV som idag är Sveriges största märkning för ekologisk mat.

Den goda maten handlar också om att nyttja vår natur på ett ansvarsfullt sätt. Vår goda mat underlättar för våra invånare och andra att göra bra och medvetna klimatval och bidrar dessutom till ett mer hållbart jordbruk. Den goda maten har stor betydelse på flera sätt. Djurhållning bidrar exempelvis inte bara till att bevara våra landskap, utan genom att invånare och besökare handlar hos våra matproducenter kan det ge insikt i hur livsmedel produceras, hur kretslopp fungerar och varför det är viktigt att tänka på mat ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Genom att handla lokalt gynnas dessutom vår kommun och våra företagare, vilket kan skapa fler arbetstillfällen. Vår goda mat smakar bra, gör oss mätta och bidrar samtidigt till att vi lämnar goda fotspår efter oss. Det finns en lyx i att ha den goda maten precis runt knuten, vilket är få förunnat idag.

bottom of page