top of page

Internationellt näringsliv
Hagfors kommun har förmånen att husera flertalet världsledande företag där såklart Uddeholms AB ligger i spetsen. Delar av kommunens näringsliv agerar på en global marknad med verksamhet eller export till världens alla kontinenter och idag ligger vi högt över rikssnittet när det gäller hög exportandel.

Hagfors är också en attraktiv ort för etablering av utlandsägda företag och andelen anställda i utländska bolag är högre här än rikssnittet. Det finns exempel på företag som startat utomlands, men där ledningen flyttat till Hagfors och driver verksamheten på distans. Ofta handlar det om företag som är tjänstebaserade och företagsstödjande vilka fokuserar på process framför produkt. Detta är en växande gren i vår kommun, vilket är viktigt för att diversifiera näringslivet här.

Besöksnäringen i kommunen och företag inom denna gren har ofta sina kundbaser i internationella turister och riktar därmed sin marknadsföring utomlands. Dessa företag drivs ofta av människor från andra länder som valt att flytta till och etablera sig i Hagfors kommun.

Vårt internationella näringsliv gör dessutom att många besöker oss och spenderar tid här. Med rätt angreppssätt och ökad attraktivitet kan fler lockas till att stanna här. Via näringslivet skapas möjligheter att attrahera både kompetens och nya invånare, vilket är viktigt för kommunens framtid både gällande mångfald och tillväxt. Nya människor och kompetenser kan dessutom på sikt leda till framväxten av både nya företag och tjänster. Det internationella näringslivet är dessutom en styrka för våra medborgare som får möjlighet att bo här men ha en internationell karriär, får ökade kulturella utbyten och en ökad förståelse för global utveckling

bottom of page