top of page

Kulturens arv
Starka traditioner och kultur som gått i arv från generation till generation. Det är Hagfors kommun präglat av. Hantverksskicklighet, stålproduktion, musik, hembygdsgårdar och föreningsliv är några exempel på det arv som lagt den starka grund vilken vår kommun vilar på idag.

Att förstå vår historia är ett sätt att skapa förståelse för vår identitet. Genom att veta vart vi kommer ifrån, samt vilka traditioner och kulturella värden som byggt vårt samhälle, kan vi bättre förstå vilka vi är och vart vi är på väg. Genom att ta till oss vår gemensamma historia blir det lättare att förstå vår samtid och vi kan utifrån den ta en riktning för framtiden.

Vår befolkning har anknytning till pappers- och massabruk, hyttor, järnverk, jordbruk och skogsbruk. Generationer före oss lade grunden till folkhemmet och den särpräglade samhällsmiljön som brukssamhället utgjorde och till stor del fortfarande gör idag. Här växte folkrörelserna fram, ett arv som bland annat märks i vår starka föreningsrörelse. Kooperationer, Folkets hus, danserna i folkparkerna, biograferna, en levande musikkultur, fordonskulturen, idrotten och motorsporten är också alla förknippade med bruksorten och vår historia.Tiderna förändras och kopplingen, den röda tråden mellan dagens utmaningar och det historiska arvet, kan vara svåra att se genom en nostalgisk dimma. Släktband tappas bort, yrkes- och hantverksskicklighet ersätts av ny modern teknik, avgörande historiska händelser glöms eller förlorar sin plats i ett större sammanhang.

Men vårt brukssamhälle blir också samtidigt allt viktigare att bibehålla när urbaniseringen blir allt mer utbredd. Brukskultur och brukssamhället samt våra gamla traditioner handlar om så mycket mer än den innebörd den fått idag - nedläggningar, arbetslöshet, låg formell utbildningsnivå, utflyttning och negativa attityder. Den nya bruksandan vi vill behålla handlar om precis det motsatta - starka ryggar, obruten vilja, mod, entreprenörskap och innovationer – vilka alla är en förutsättning för en levande kommun. Det är dit vi vill nå igen - som en bruksortens 2.0.

bottom of page