top of page

Livskällan Klarälven
I Hagfors kommun finns många vattendrag och ett av dem rinner igenom hela vår kommun - Klarälven. Sveriges längsta älv, Värmlands kroppspulsåder, Hagfors ryggrad och något som förenar vår kommun samt kopplar ihop oss med andra. Älven är dessutom unik med sina imponerande meanderbågar längs med hela Klarälvdalen.

I generationer har älven varit en livskälla på många olika sätt för oss, och fortsätter att vara än idag. Klarälven har varit en viktig förutsättning för näringslivets utveckling. Från sent 1600-tal gick järnbåtar med produkter till Karlstad från bygdens järnbruk, vilka senare kom att bli Uddeholmsbolaget. Bolaget trafikerade också älven till de avlägsna hammarsmedjorna i norra Klarälvdalen. På 1800-talet utvecklades även träindustrin, där bland annat plank och bräder transporterades på älven. Dessutom var timmerflottningen omfattande ända fram till 1991.

Under 1900-talet byggde Uddeholmsbolaget ett antal vattenkraftverk för att försörja industri och samhälle med energi. Detta är kraftverk som än idag ger oss liv genom att producera förnybar el utan koldioxidutsläpp. Kraftverken producerar mer el än vad vi behöver, vilket betyder att den ger liv till fler, även utanför kommunen.

Än idag använder vi Klarälvens kraft på olika sätt och vi som bor här finner både lugn och livskvalitet kring den. I, på och kring  älven kan vi både bada, fiska, åka båt och göra andra roliga och hälsosamma aktiviteter som får oss att må bra. För många är älven fortfarande en inkomstkälla och den är en stor tillgång för bland annat besöksnäringen. Många företag erbjuder upplevelser både längs med, på och i älven som ger besökarna unika upplevelser, glädje, njutning, äventyr och ett lugn de inte hittar någon annanstans. Arrangemang knutna till älven börjar också växa fram mer idag, bland annat inom simning och kajakpaddling samt löpning, rullskidor och cykling på den asfalterade Klarälvsbanan, den gamla banvallen som följer älven från Uddeholm till Karlstad.

bottom of page