top of page

Modigt fôlk
Hagfors kommuns största och viktigaste tillgång är invånarna. Vi är alla ambassadörer för den ort vi bor, lever och verkar i. Vi ska tillsammans bidra till hur Hagfors kommun är och vad vi ska vara. Våra invånares härliga dialekter och genuina humor gör oss till ett levande och jordnära folk. Här skapar vi tillsammans en levande landsbygd och lägger grunden för ett starkt, givande och aktivt samarbete mellan lokala företag, föreningar och Hagfors kommuns verksamheter. Det finns många eldsjälar i vår kommun, och i en tid när landsbygden avbefolkas behöver vi återigen visa det mod och den eld som finns inom oss.

En gång i tiden krävdes stort mod att grunda ett stort bolag mitt i skogen eller som för Lovisa Sofia Tranea att bli en av Sveriges allra första kvinna som företagsledare inom Uddeholms AB 1750. Idag genomför inte företagare satsningar enbart för att tjäna pengar, det handlar också om vilja att bidra till bygden och att göra skillnad.

Det krävs mod att våga gå emot strömmen helt enkelt, och modigt fôlk är vi rika på idag. Sedan flera år tillbaka delar
Hagfors kommun ut stipendier inom Framtidsarvet till människor, företag eller föreningar i vår kommun. Alla dessa modiga människor som är förebilder, arbetar osjälviskt, har goda idéer och framtidsvisioner ger livskraft och utveckling åt alla i vår kommun. Utan dessa modiga människor skulle inte vår kommun leva som den gör idag.

bottom of page