top of page

NÄR HÄNDER DET?

Här kan du se Hagforsstrategins hela tidslinje. Allt vi har inbokat lägger vi här. Under tidslinjen kan du läsa om den aktivitet som är planerad närmast.

 

Kommande aktiviteter:

 

13 september Workshop om vision och åtgärdsområden

Efter en vår och sommar med olika typer av dialoger och träffar med olika målgrupper ska vi nu börja skapa den strategi som ska ligga till grund för vår kommuns framtid. Under workshopen kommer två olika områden diskuteras; vad vår vision för vårt framtida Hagfors är och utifrån fokusområden bestämma vilka åtgärder som krävs för att nå dit. Här deltar inbjudna personer som tidigare varit med i andra workshops.

23 september Varumärke - Vad är bilden av Hagfors?

En del av syftet att ta fram en Hagforsstrategi är också att ta reda på den gemensamma bild som vi förknippar hela Hagfors kommun med. När vi har en gemensam bild kan vi också bli stolta ambassadörer av vår kommun. Det bidrar också till vi blir den bästa orten att bo, leva och verka i. Här deltar inbjudna personer som tidigare varit med i andra workshops eller arbetar med varumärke idag.

 

bottom of page