top of page

Filmer från Workshops
Här har vi en samling filmer från framtagandet av Hagforsstrategin. Titta och ta del av kloka ord och idéer från workshopdeltagare. Kanske föder det idéer hos dig?

Öppet forum med politiken
14 mars 2016

Workshop med offentlig sektor
11 maj 2016

Öppet forum med allmänheten
17 april 2016

Workshop med näringslivet

24 maj 2016

En kort summering av framtagandeprocessen 2016

Workshop med den idéburna sektorn
2 juni 2016

bottom of page