top of page

Hagforsstrategins nyhetsflöde

Här kan du läsa mer om vad som händer i processen. Här lyfts saker som händer inom strategin men också goda exempel som arbetar aktivt med projekt som knyter an till strategin.

Barnens drömlekplats har blivit verklighet   

 
Lekplatsen på Skolvägen i Ekshärad behövde utvecklas. I stället för att själva bestämma åtgärder, enligt sedvanliga rutiner, tog tjänstemännen hjälp av de som skulle använda den. Sommaren 2017 blev lekplatsen invigd – helt och hållet byggd på idéer från barn i Hagfors kommun.

 

”Det här är ett fantastiskt bevis på att samarbeten ger resultat”, säger Louise Sjöholm, samhällsbyggnadschef i Hagfors kommun. ”Viktigast i detta jobb har varit barnen själva. Det är deras teckningar som legat till grund för samtliga beslut om lekplatsens utformning.”

 

Tillsammans med Nathalie Andersson har Louise ansvarat för projektet Drömlekplats, som startade våren 2016. Bakgrunden var att den tidigare lekplatsen hade behov av att renoveras. Efter att det påtalats för kommunalrådet togs ett politiskt beslut om att göra den större och mer spännande.

 

Elna Nyborg är ett av barnen som tog chansen att påverka. Hon gjorde en teckning av redskap som klätterställningar, studsmattor och rutschbanor, som kommunen tog emot och inspirerades av. Bidragen från henne och många andra barn utvecklades sedan till skarpa ritningar och byggplaner.

 

”Att jag har varit med och bestämt hur det här ska se ut… det känns ju konstigt, liksom”, säger hon.

 

På lekplatsen finns bland annat studsmattor, slänggunga, fjäderlekar, gungställning, kompisgunga och klätterlek. Lekplatsen är också tillgänglighetsanpassad för barn i rullstol. Tack vare ett bidrag från Rädda Barnen i Hagfors finns även en hinderbana och balansredskap för mindre barn.

 

”Det här har gjort kommunen lite roligare för oss alla”, säger Louise Sjöholm. ”Det är så kul när samarbeten får det här resultatet. Nu fortsätter vi och gör samma sak i Hagfors 2018.” 

bottom of page