top of page

Hagforsstrategins nyhetsflöde

Här kan du läsa mer om vad som händer i processen. Här lyfts saker som händer inom strategin men också goda exempel som arbetar aktivt med projekt som knyter an till strategin.

Utegymmen bygger på samarbete och handlingskraft    

 
Malin Skoog, miljöingenjör i Hagfors kommun, bad Hagforsborna om hjälp. Hur kunde utegymmet i Vågbacken förbättras? Önskemål strömmade in via Facebook och sms. De flesta var nöjda med redskapen, men påpekade att löpspåren behövde förbättras med bark. Nu har det lett till bättre underlag på femkilometersslingan, samtidigt som utegymmet har utvecklats. Där finns en ny station för marklyft, som är utformad och byggd av elever på Älvstrandsgymnasiet.

”Att samarbeta är bra för alla parter”, säger Kjell Schelin, lärare på bygg- och anläggningsprogrammet. ”Tidigare har vi fått en förfrågan om att göra en tillgänglighetsanpassad ramp. Det är bra att vi kan hjälpa kommunen med vissa projekt när vi har möjlighet.”

 

Marklyften byggdes i en lokal på skolan av fyra elever.

 

”Det är många på bygg som tränar, så de tyckte bara det var kul”, säger Kjell. ”Vi fick ingen ritning, utan vi googlade och kollade hur andra hade gjort. Sedan utformade vi en modell som vi tyckte kändes bra. Det kan vara svårt att få till en vikt som passar alla, så vi hittade en lösning för att kunna anpassa motståndet. Det blev en egen konstruktion.”

 

I byggbranschen är samarbete en förutsättning för att lyckas. Kjell tror att detsamma gäller för en kommun som Hagfors.

 

”Så är det nog i alla små orter”, säger han. ”Det försöker vi tänka på även i skolan. Det finns många olika yrken inom bygg, men vi kan inte erbjuda alla inriktningar på samma gång. Därför intervjuar vi tidigt våra elever om vad de helst vill bli. Sedan försöker vi skräddarsy deras utbildning utifrån det, eftersom vi vet att många vill vara kvar på orten. Det gör att de faktiskt kan stanna i Hagfors och bli grävmaskinister, plåtslagare, målare eller mattläggare, och få jobb direkt efter gymnasiet, trots att vi egentligen bara har husbyggnad som inriktning.”

 

Enligt Kjell är Älvstrandsgymnasiets idrottsinriktningar också ett vinnande koncept:

 

”Den kombinationen, att kunna spela innebandy eller hockey och samtidigt gå byggprogrammet, tror jag att vi är ganska ensamma om i Sverige. Att kunna få ihop det med praktikperioder och annat är nog enklare för en liten skola på landsbygden än vad det är i en större stad.”

Svaren på Malin Skoogs förfrågan har inte bara lett till förbättringar i Vågbacken. Utifrån Hagforsbornas önskemål har ytterligare ett utegym skapats i kommunen: den 31 augusti invigdes ett flertal stationer, som till stor del är tillgänglighetsanpassade, på en väl vald plats i Ekshärad. I den processen har föreningar varit med och valt placering och redskap.

bottom of page