top of page

Kultur får äldre att må bättre tillsammans   

 
Vad kan man egentligen göra på ett äldreboende? Man kan äta, man kan sova – och man kan starta hårdrocksband med sina vänner. Man kan se på film och ha en bokklubb. Man kan förverkliga gamla konstnärsdrömmar.

 

Oavsett vad man vill göra mår man bättre om man får möjligheten. Därför finns Kultur för Äldre, ett samarbetsprojekt mellan Hagfors kommuns vård- och omsorgsavdelning och Hagfors bibliotek. Det drivs med stöd av Region Värmland och ABF (Arbetarnas bildningsförbund).

 

”Att bo på ett äldreboende utan kultur skulle vara som att inte leva”, säger Sabina Byberg Sonesson. ”Därför vill vi få in kultur på alla äldreboenden och dagverksamheter i Hagfors. Det skapar ett roligare liv, helt enkelt.”

 

Sabina jobbar på Kommunrehab Hagfors och är ansvarig för Kultur för Äldre. Syftet med projektet är att uppmuntra personalen att skapa aktiviteter på sina äldreboenden.

 

”Vi har pratat väldigt mycket om KASAM, att de äldre ska uppleva ’Känsla Av Sammanhang’”, säger Sabina. ”Det kan handla om att sitta och måla, spela bingo, spela kort, lägga pussel, ha musikkafé, anordna bio eller ha lite sittgymnastik. Vi tänker på ett nytt sätt nu. Det ska vara självklart att det är lika viktigt att ordna en aktivitet som att ge de äldre mat och medicin.”

 

Kultur har en bevisat stor betydelse för god psykisk hälsa.

 

”Det här är ett viktigt samarbete”, säger Fredrik Röös, som har varit engagerad i projektet för Hagfors bibliotek. ”Det är fantastiskt vad man kan skapa tillsammans. Men det viktigaste är inte vad vi tycker, utan vad personalen och de äldre upplever. Det handlar om att tillsammans skapa en bättre äldreomsorg i hela kommunen.”

bottom of page